Slovníčkový pojem

Obnovitelné zdroje

Zemědělské suroviny, které se nepoužívají jako potraviny nebo krmivo, ale jako surovina pro průmyslové výrobky nebo k výrobě energie. Využívání obnovitelných zdrojů v průmyslu šetří fosilní zdroje a snižuje množství emisí skleníkových plynů. Bioplasty se vyrábějí převážně z jednoletých plodin, jako je kukuřice, obiloviny a cukrová řepa, nebo z víceletých kultur, jako je maniok a cukrová třtina.