Slovníčkový pojem

Od kolébky k bráně

Popisuje systémové hranice environmentálního hodnocení životního cyklu (LCA), které zahrnuje všechny činnosti od kolébky (tj. od těžby surovin, zemědělských činností a lesnictví) až po bránu výrobního závodu.