Slovníčkový pojem

Od kolébky ke kolébce

(Někdy zkráceně C2C): Je výraz, který vyjadřuje koncept hospodářství s uzavřeným cyklem, v němž se odpad využívá jako surovina („odpad rovná se potrava“). Cradle-to-Cradle („od kolébky ke kolébce“) není termín, který by se obvykle používal ve studiích LCA.