Slovníčkový pojem

Opětovné získání energie

Znovuzískání a využití energetického potenciálu (plastového) odpadu pro výrobu elektřiny nebo tepla ve spalovnách odpadu (přeměna odpadu na energii).