Slovníčkový pojem

Organická recyklace

Jde o zpracování odděleně shromážděného organického odpadu anaerobním rozkladem a/nebo kompostováním.