Slovníčkový pojem

Oxo-rozložitelné

Materiály a výrobky, které nejsou biologicky rozložitelné! Základní technologie oxorozložitelnosti nebo oxo-fragmentace je založena na speciálních přísadách, které, pokud jsou přidány do standardních materiálů, údajně urychlují fragmentaci výrobků z nich vyrobených. Oxorozložitelné nebo oxo-fragmentovatelné materiály nesplňují přijaté průmyslové normy pro kompostovatelnost, jako je například norma EN 13432. [bM 01/09, 05/09]