Slovníčkový pojem

PBAT

Polybutylen adipát tereftalát je alifatický-aromatický kopolyester, který má vlastnosti běžného polyethylenu, ale je plně biologicky rozložitelný při průmyslovém kompostování. PBAT se vyrábí z fosilní ropy, přičemž první pokusy o jeho výrobu probíhají zčásti z obnovitelných zdrojů. [bM 06/09]