Slovníčkový pojem

PEF

Polyethylen furanoát, polyester vyrobený z monoethylenglykolu (MEG) a FDCA (kyselina 2,5-furandikarboxylová, chemický meziprodukt vyráběný z 5-HMF). Může být 100% biologickou alternativou PET. PEF má také lepší produktové vlastnosti, jako je lepší strukturální pevnost a lepší ochranné vlastnosti, což umožní použití PEF lahví v dalších aplikacích. [bM 03/11, 04/12]