Slovníčkový pojem

Pesticidy

Pesticidy jsou přípravky a prostředky určené k eliminaci rostlinných a živočišných škůdců, k ochraně rostlin, k ochraně skladových zásob a produktů, ochraně prostor či zvířat. Dělí se na několik typů, např. podle škůdce (od prostředků proti hmyzu, plísním, houbám, plevelům, plžům, slimákům po hlodavce) nebo např. podle typu účinku (povrchové, systémové, selektivní, totální účinky apod.) Mohou mít neurotoxické účinky či fungovat jako endogenní disruptory. Jejich nadměrné používání způsobuje hynutí včel, kontaminuje povrchovou vodu a narušuje a hromadí se v ekosystémech. Pesticidy jsou kontrolovány v potravinách a životním prostředí.