Slovníčkový pojem

PET

Polyethylentereftalát, průhledný polyester používaný na výrobu lahví a fólií. Polyester se vyrábí z monoethylenglykolu (MEG), který lze obnovitelně získávat z bioetanolu (cukrové třtiny) a (dosud fosilní) kyseliny tereftalové. [bM 04/14]