Slovníčkový pojem

PHA

Polyhydroxyalkanoáty (PHA) neboli polyhydroxymastné kyseliny patří do skupiny biologicky odbouratelných polyesterů. Podobně jako u mnoha savců, včetně člověka, kteří mají energetické zásoby ve formě tělesného tuku, existují i bakterie, které mají vnitrobuněčné zásoby ve formě polyhydroxyalkenoátů. Zde mikroorganismy uchovávají obzvláště vysoké zásoby energie (až 80 % vlastní tělesné hmotnosti) pro případ, že se jejich zdroje potravy vyčerpají. Chovem tohoto druhu bakterií a jejich krmením cukrem nebo škrobem (většinou z kukuřice), případně rostlinnými oleji nebo jinými živinami bohatými na uhličitany, je možné získávat PHA v průmyslovém měřítku. [11] Nejběžnějšími typy PHA jsou PHB (polyhydroxybutyrát, PHBV a PHBH). Podle druhu bakterií a jejich potravy lze vyrábět PHA s různými mechanickými vlastnostmi, od gumovitě měkkých až po tuhé a tvrdé jako ABS. Některé PHA jsou dokonce biologicky rozložitelné v půdě nebo v moři.