Slovníčkový pojem

PHBH

Poly(3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyvalerát) je polymer polyhydroxyalkanoátového typu. Jedná se o biologicky odbouratelný, netoxický, biokompatibilní plast, který je přirozeně vytvářen bakteriemi a je dobrou alternativou mnoha biologicky neodbouratelných syntetických polymerů. Jedná se o termoplastický lineární alifatický polyester.