Slovníčkový pojem

PLA

Polylaktid neboli kyselina polymléčná (PLA), je biologicky rozložitelný termoplastický, lineární alifatický polyester na bázi přírodní kyseliny mléčné, který se vyrábí především fermentací cukru nebo škrobu za pomoci mikroorganismů. Kyselina mléčná se vyskytuje ve dvou isomerních formách, tj. jako laevorotická D(-)kyselina mléčná a jako dextrorotická L(+)kyselina mléčná. Modifikované typy PLA lze vyrobit použitím správných přísad nebo určitými kombinacemi L a D-laktidů (stereokomplexování), které pak mají požadovanou tuhost pro použití při vyšších teplotách. [13] [bM 01/09, 01/12]