Slovníčkový pojem

Polymer

Polymer je látka nebo materiál složený z velmi velkých molekul neboli makromolekul, které jsou tvořeny mnoha opakujícími se podjednotkami.