Slovníčkový pojem

PPC

Polypropylenkarbonát, bioplast vyrobený kopolymerací CO2 s propylenoxidem (PO). [bM 04/12]