Slovníčkový pojem

Propad uhlíku

Za propad uhlíku se považuje vše, co absorbuje více uhlíku z atmosféry, než kolik ho uvolní – například rostliny, oceán a půda. Naopak zdrojem uhlíku je vše, co uvolňuje do atmosféry více uhlíku, než pohlcuje – například spalování fosilních paliv nebo sopečné erupce.