Slovníčkový pojem

Průmyslové kompostování

Průmyslové kompostování je zavedený proces se společně stanovenými požadavky (např. teplota, časový rámec) na přeměnu biologicky rozložitelného odpadu na stabilní, hygienicky nezávadné produkty, které se používají v zemědělství Kritéria pro průmyslovou kompostovatelnost obalů byla definována v normě EN 13432. Materiály a výrobky splňující tuto normu mohou být certifikovány a následně příslušně označeny. [1,7] [bM 06/08, 02/09]