Slovníčkový pojem

PVC

PVC=polyvinylchlorid, jde o jeden z nejpoužívanějších plastů. Je rozšířen především díky snadné a levné výrobě základní jednotky tedy vinylchloridu. Po přídavků různých složek se dájí dobře směrovat jeho vlastnosti, důležité pro různé typy výrobků. Je snadno zpracovatelný všemi základními postupy pro výrobu plastů. Je značně biologicky, chemicky a tepelně odolný. PVC lze dobře recyklovat, čehož se hojně využívá. Jeho nebezpečí spočívá především v neodborné likvidaci (uvolňování škodlivých látek při nevhodném spalování), v jeho volné přítomnosti v prostředí ( extrémně dlouhá doba rozpadu a uvolňování mikroplastů) či v možném uvolňování některých přísad a změkčovadel, které mohou ovlivnit lidské zdraví.