Slovníčkový pojem

Rozptýlení

Jemné rozdělení nemísitelných kapalin do homogenní, stabilní směsi.