Slovníčkový pojem

Sachariny

Sachariny neboli sacharidy je název pro skupinu cukrů. Sachariny jsou monomerní nebo polymerní cukerné látky. Známé jsou například mono-, di- a polysacharózy. Glukóza je monosacharin. Jsou důležité pro výživu a biologii rostlin.