Slovníčkový pojem

Skleníkové plyny

Plynná složka atmosféry, a to přírodní i antropogenní, která pohlcuje a vyzařuje záření určitých vlnových délek ve spektru infračerveného záření vyzařovaného zemským povrchem, atmosférou a mraky. [1, 9]