Slovníčkový pojem

Škrob

Přírodní polymer (sacharid) složený z amylózy a amylopektinu, získávaný z kukuřice, brambor, pšenice, tapioky atd. Když se glukóza určitým způsobem spojí s polymerními řetězci, výsledkem (produktem) je škrob. Každá molekula je založena na 300-12000 jednotkách glukózy. Podle způsobu spojení jsou známy dva typy amylózy a amylopektinu. [bM 05/09]