Slovníčkový pojem

Sorbitol

Cukerný alkohol získaný redukcí glukózy, při níž se aldehydová skupina mění na další hydroxylovou skupinu. S. se používá jako změkčovadlo bioplastů vyráběných ze škrobu.