Slovníčkový pojem

Stockholmská úmluva

Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech je mezinárodní environmentální smlouva podepsaná 22. května 2001 ve Stockholmu a účinná od 17. května 2004, jejímž cílem je eliminovat nebo omezit výrobu a používání persistentních organických polutantů (POP).