Slovníčkový pojem

Suroviny 2. generace

Suroviny 2. generace označují suroviny, které nejsou vhodné pro potraviny nebo krmiva. Může se jednat o nepotravinářské plodiny (např. celulózu) nebo o odpadní materiály ze surovin 1. generace (např. použitý rostlinný olej). [bM 06/11]