Slovníčkový pojem

Termoset

Plasty (pryskyřice), které při zahřátí neměknou ani se netaví. Příkladem jsou epoxidové nebo nenasycené polyesterové pryskyřice.