Slovníčkový pojem

Těžké kovy

Termín těžký kov označuje jakýkoli kovový chemický prvek, který má relativně vysokou hustotu a v nízkých koncentracích je toxický nebo jedovatý.