Slovníčkový pojem

Udržitelné získávání zdrojů

Udržitelné získávání obnovitelných surovin pro výrobu biologických plastů je předpokladem pro udržitelnější výrobky. Je třeba zabránit negativním dopadům, jako je odlesňování chráněných stanovišť nebo sociální a environmentální škody vyplývající ze špatných zemědělských praktik. Odpovídající certifikační systémy, jako jsou ISCC PLUS, WLC nebo Bon-Sucro, jsou vhodným nástrojem k zajištění udržitelného získávání biomasy pro všechny aplikace na celém světě.