Slovníčkový pojem

Udržitelnost

Udržitelnost, tak jak ji definuje European Bioplastics, má tři rozměry: ekonomický, sociální a environmentální. Tento přístup je známý jako „trojí princip udržitelnosti“. To znamená, že udržitelný rozvoj zahrnuje současné úsilí o ekonomickou prosperitu, ochranu životního prostředí a sociální spravedlnost. Jinými slovy, podniky musí rozšířit svou odpovědnost o tyto environmentální a sociální rozměry. Udržitelnost spočívá ve vytváření produktů prospěšných pro trhy a zároveň společensky přínosných a s nižším dopadem na životní prostředí než současné alternativy. Rovněž znamená závazek k neustálému zlepšování, které by mělo vést k dalšímu snižování ekologické stopy dnešních výrobků, procesů a používaných surovin.