Slovníčkový pojem

Udržitelný

Snaha zajistit nejlepší možné výsledky pro lidské a přírodní prostředí v současnosti i v neurčité budoucnosti. Jednou ze známých definic udržitelnosti je definice vytvořená Brundtlandovou komisí, kterou vedla bývalá norská premiérka G. H. Brundtlandová. Brundtlandova komise definovala udržitelný rozvoj jako rozvoj, který „uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby“. Udržitelnost se týká kontinuity ekonomických, sociálních, ústavních a environmentálních aspektů lidské společnosti i mimolidského prostředí.