Slovníčkový pojem

Uhlíková neutralita

Označuje výrobek nebo proces, který má zanedbatelný vliv na celkové množství CO2 v atmosféře. Uhlíková neutralita například znamená, že veškeré množství CO2 uvolněné při rozkladu nebo spálení rostliny je kompenzováno stejným množstvím CO2, které rostlina absorbuje při fotosyntéze během růstu. Uhlíkové neutrality lze také dosáhnout pořízením dostatečného množství uhlíkových kreditů, aby se rozdíl vyrovnal. Druhá možnost není přípustná při sdělování LCA nebo uhlíkové stopy týkající se materiálu nebo výrobku [1, 2]. Údaje o uhlíkové neutralitě jsou záludné, protože výrobky ve většině případů nedosáhnou uhlíkové neutrality, pokud se vezme v úvahu celý jejich životní cyklus (včetně konce životnosti). Pokud je však provedeno posouzení materiálu (od výroby po použití), může být uhlíková neutralita platným výrokem v kontextu B2B. V tomto případě je třeba vyjasnit, jaká jednotka je v rámci celého životního cyklu posuzována. [1]