Slovníčkový pojem

Uhlíková stopa

Součet emisí a pohlcení skleníkových plynů v systému výrobku, vyjádřený jako ekvivalent CO2 a vycházející z posouzení životního cyklu. Ekvivalent CO2 konkrétního množství skleníkového plynu se vypočítá jako podíl hmotnosti daného skleníkového plynu a jeho faktoru globálního oteplování. [1,2,15]