Slovníčkový pojem

Vytlačování

Proces používaný k vytváření plastových dílů (nebo desek) pevného průřezu, který se vyznačuje mícháním, tavením, homogenizací a tvarováním plastu.