Slovníčkový pojem

Využití půdy

Plocha potřebná k vypěstování dostatečného množství vstupních surovin (využití půdy) pro současnou výrobu bioplastů je menší než 0,01 % celosvětové zemědělské plochy o rozloze 5 miliard hektarů. Zatím nelze předvídat, do jaké míry by zvýšené používání zbytků potravin, nepotravinářských plodin nebo celulózové biomasy (viz také suroviny 1./2./3. generace) při výrobě bioplastů mohlo v budoucnu vést k dalšímu snížení využití půdy. [bM 04/09, 01/14]