Polyhydroxyalkanoáty v biomedicíně

Hlavní vlastnosti PHA z nich činí skvělé kandidáty pro použití v oblasti biomedicíny – PHA jsou plně biologicky odbouratelné, biokompatibilní a netoxické.

  • PHA nejsou toxické pro kůži.1, 2
  • PHA nejsou při ústním nebo nitrožilním podání toxické.3
  • PHA lze použít jako implantáty.1, 4
  • Produkt rozkladu P3HB není toxický – je běžnou součástí lidského metabolismu.
  • PHA nezpůsobují podráždění, záněty ani alergické reakce.

PHA se testují jako nosiče léčiv – např. v zubním lékařství, pro cílenou aplikaci účinných látek a pro léčiva s pomalým nebo řízeným uvolňováním.

PHA mohou pomoci v boji s odolností vůči antibiotikům.1, 7

PHA jsou nadějným materiálem pro tkáňové inženýrství – k výrobě kloubních implantátů, zdravotnických prostředků a pro rekonstrukci tkání.6

Tkáňové inženýrství

Tkáňové inženýrství vyhledává materiály a způsoby, jak dosáhnout co nejvhodnějšího prostředí pro buněčné kultury. Tento podklad pro množení buněk musí být biokompatibilní a podporovat růst, migraci a diferenciaci buněk. Případně je vyžadována biologická rozložitelnost takového podkladu.

Tkáňové inženýrství využívá jak 2D struktury (fólie), tak 3D struktury, jako jsou pěny, houbičky, hydrogely nebo nanovlákna. Biopolymery jako je PHA jsou vhodné pro výrobu nanovláken pomocí procesu elektrospinningu. Nanovlákna dobře napodobují extracelulární matrix.

Obvazy

Vyvíjíme udržitelné a bezpečné nanovlákenné obvazy založené na Hydal PHA. Obvazy na poranění jsou potřeba vždy, když je kůže poškozena – od akutních úrazů, jako jsou popáleniny, chirurgické rány až po chronické zranění a vředy. Procesem elektrospinningu můžeme vytvořit nanovlákna PHAbiokompatibilní a biologicky odbouratelný podklad pro regeneraci kůže.

Chci vědět více o

Obvazy na bázi PHA bojují proti znečištění plastem

Nové materiály přinášejí výhody nejen lidem, ale i celé přírodě. Obvazy na poranění jsou vysoce specifické výrobky, které nelze znovu použít ani recyklovat. Nejvhodnějšími materiály pro tyto výrobky na jednorázové použití jsou proto s ohledem na dopad na životní prostředí biologické a biologicky odbouratelné polymery.

Miliony lidí s chronickými nebo akutními poraněními kůže potřebují kvalitní zdravotní péči, ale miliardy lidí a mnohem více rostlin a zvířat potřebují zdravou planetu – čistou pitnou vodu, nízkou hladinu CO2 v atmosféře, stabilní klima, úrodnou půdu…

Antibiotická rezistence - černý mrak nad západní medicínou

Infekce doprovázející chronické poranění se léčí antibiotiky. Dlouhodobé podávání antibiotik však může vést k rozvoji antibiotické rezistence a nevyléčitelné infekci. Ta se stává velkým problémem nejen pro jednoho pacienta, ale rezistentní patogeny mohou snadno nakazit další a dále se šířit v populaci.

Hledáme způsoby prevence infekcí pomocí přírodních ingrediencí, jako jsou esenciální oleje a med. Samotný P3HB má také mírné antimikrobiální vlastnosti.1 Tyto přípravky nemohou nahradit vysoce účinná antibiotika, ale mohou zabránit infekční zátěži a snížit nutnost podávání antibiotik.

Prevence a včasná a účinná léčba chronických poranění pomáhá udržet kvalitu života pacientů a předcházet globálním problémům, jako je znečištění plastem, emise CO2 a rezistence vůči antibiotikům.

Citace

1 Ma, L., Z. Zhang, J. Li, et al. A New Antimicrobial Agent: Poly (3-hydroxybutyric acid) Oligomer. Macromolecular Bioscience. 2019, 19(5): 1800432. doi: 10.1002/mabi.201800432.

2 Peschel, G., H.-M. Dahse, A. Konrad, et al. Growth of keratinocytes on porous films of poly(3-hydroxybutyrate) and poly(4-hydroxybutyrate) blended with hyaluronic acid and chitosan. Journal of Biomedical Materials Research Part A. 2008, 85A(4): 1072-1081. doi: 10.1002/jbm.a.31666.

3 Saito, T., K. Tomita, K. Juni and K. Ooba. In vivo and in vitro degradation of poly(3-hydroxybutyrate) in rat. Biomaterials. 1991, 12(3): 309-12. doi: 10.1016/0142-9612(91)90039-d.

4 Gogolewski, S., M. Jovanovic, S. M. Perren, et al. Tissue response and in vivo degradation of selected polyhydroxyacids: polylactides (PLA), poly(3-hydroxybutyrate) (PHB), and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHB/VA). J Biomed Mater Res. 1993, 27(9): 1135-48. doi: 10.1002/jbm.820270904.

5 Bhatia, S. K., P. Wadhwa, R. K. Bhatia, et al. Strategy for Biosynthesis of Polyhydroxyalkonates Polymers/Copolymers and Their Application in Drug Delivery. In: V. C. Kalia. Biotechnological Applications of Polyhydroxyalkanoates. Singapore: Springer Singapore, 2019: 13-34. 978-981-13-3759-8.

6 Kalia, V. C., S. Ray, S. K. S. Patel, et al. The Dawn of Novel Biotechnological Applications of Polyhydroxyalkanoates. In: V. C. Kalia. Biotechnological Applications of Polyhydroxyalkanoates. Singapore: Springer Singapore, 2019: 1-11. 978-981-13-3759-8.

7 Giourieva, V. S., R. M. Papi and A. A. Pantazaki. Polyhydroxyalkanoates Applications in Antimicrobial Agents Delivery and Wound Healing. In: V. C. Kalia. Biotechnological Applications of Polyhydroxyalkanoates. Singapore: Springer Singapore, 2019: 49-76. 978-981-13-3759-8.