Chronická poranění

Čtyři fáze hojení ran

  • Hemostáza – Proces zastavení krvácení. Hlavním polymerem v této fázi je fibrin, který tvoří podklad pro imunitní buňky putující do místa poranění.
  • Zánět – V této fázi se aktivují imunitní buňky a zabraňují infekci.
  • Proliferace – Fibroblasty se množí a produkují extracelulární matrix, což umožňuje migraci keratinocytů, které zakrývají ránu.
  • Remodelace – V poslední fázi hojení rány se vytvoří jizva.1

Pokud není fyziologické hojení rány dokončeno (obvykle zůstává ve fázi zánětu), vznikají chronické poranění a vředy, které vyžadují dlouhodobou zdravotní péči.

Obr. 2: Čtyři fáze procesu hojení ran na časové škále. Převzato z cit. 1

Chronické poranění a vředy

Mezi hlavní znaky chronických poranění patří přetrvávající zánět, porucha tvorby cév a dlouhá regenerace kožní tkáně. Nejčastějšími chronickými poraněními kůže jsou bércové vředy, diabetické vředy a proleženiny.

1

Diabetické vředy

Diabetické vředy jsou důsledkem řady zdravotních potíží pacientů s cukrovkou, které jsou způsobeny především neuropatií.2

2

Bércové vředy

Žilní bércové vředy vznikají pravděpodobně v důsledku vysoké propustnosti žil pro molekuly negativně ovlivňující regeneraci kůže.3 Tepenné bércové vředy vznikají v důsledku ischemie kožní tkáně vzniklé v důsledku vysokého krevního tlaku nebo aterosklerózy.

3

Proleženiny

Proleženiny vznikají dlouhodobým tlakem na kůži pacientů upoutaných na lůžko. Velmi nebezpečné jsou sakrální tlakové vředy, které jsou náchylné ke kontaminaci fekáliemi.4

Epidemiologie chronických poranění

Celosvětové souhrnné údaje o výskytu chronických poranění chybí. Neexistuje jasná hranice mezi akutními a chronickými poraněními, mnoho chronických ran není léčeno ve zdravotnických zařízeních a velká část z nich není hlášena. Nicméně vysoké náklady na léčbu chronických poranění zvyšují potřebu reprezentativních údajů. Odhaduje se, že léčba chronických poranění ve vyspělých zemích stojí 13 % rozpočtu na zdravotní péči.5 Metaanalýza prevalence vředů ve vyspělých zemích v letech 2000-2017 odhaduje prevalenci 1,67 pacienta na 1000 obyvatel v průměrném věku 70-80 let.6

Na světě je přibližně 55 milionů pacientů s cukrovkou, z nichž 8 milionů je náchylných ke vzniku diabetických vředů, které každoročně vedou k 450 000 amputacím nohou s náklady 2-2,5 miliardy EUR.7 USA uvádějí více než 6,5 milionu pacientů s chronickými poraněními s ročními náklady na léčbu 25 miliard USD. Údaje z rozvojových zemí zcela chybí.

Včasná a účinná léčba může zlepšit kvalitu života pacientů a snížit náklady na léčbu.5

Hemostáza

Zánět

Proliferace

Remodelace

Vysvětlivka

Citace

1 Las Heras, K., M. Igartua, E. Santos-Vizcaino and R. M. Hernandez. Chronic wounds: Current status, available strategies and emerging therapeutic solutions. Journal of Controlled Release. 2020, 328: 532-550. doi: https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.09.039.

2 Jeffcoate, W. J. and K. G. Harding. Diabetic foot ulcers. The Lancet. 2003, 361(9368): 1545-1551. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)13169-8.

3 Etufugh, C. N. and T. J. Phillips. Venous ulcers. Clinics in Dermatology. 2007, 25(1): 121-130. doi: https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2006.09.004.

4 Deutsch, M. C., M. D. Edwards and P. S. Myers. Wound dressings. British Journal of Hospital Medicine. 2017, 78(7): C103-C109. doi: 10.12968/hmed.2017.78.7.C103.

5 Olsson, M., K. Järbrink, U. Divakar, et al. The humanistic and economic burden of chronic wounds: A systematic review. Wound Repair and Regeneration. 2019, 27(1): 114-125. doi: https://doi.org/10.1111/wrr.12683.

6 Martinengo, L., M. Olsson, R. Bajpai, et al. Prevalence of chronic wounds in the general population: systematic review and meta-analysis of observational studies. Annals of Epidemiology. 2019, 29: 8-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2018.10.005.

7 Homaeigohar, S. and A. R. Boccaccini. Antibacterial biohybrid nanofibers for wound dressings. Acta Biomaterialia. 2020, 107: 25-49. doi: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.02.022.