Obvazy

Ideální obvazy na rány

 • udržují patřičnou vlhkost rány,
 • přenáší plyny,
 • absorbují výpotky,
 • chrání před patogeny,
 • zabraňují vzniku nekrózy,
 • snadno se vyměňují,
 • jsou biologicky rozložitelné,
 • biokompatibilní,
 • elastické,
 • netoxické,
 • zmírňují bolest,
 • jsou cenově výhodné,
 • a jsou šetrné k životnímu prostředí.1

Různá poranění navíc vyžadují různé druhy obvazů. Cílem personalizované medicíny je výroba obvazů navržených na míru každému pacientovi.

Materiály obvazů

Mezi běžné obvazy používané na ošetření ran patří polopropustné fólie z biologických i syntetických materiálů, dále pak houbičky, pěny, hydrogely, nanovlákna a decelularizované tkáně. Všechny tyto materiály tvoří podklad pro kožní buňky, podporují jejich životaschopnost, migraci a proliferaci.

Obvazy se často skládají z několika vrstev. Vnitřní vrstvy absorbují výpotky a přenášejí léčiva, zatímco vnější vrstvy chrání před patogeny a vysycháním.

V tabulce 1 jsou uvedeny nejčastěji používané materiály pro obvazy na ošetřování ran. Trendem je používat přírodní materiály, protože jsou lépe biokompatibilní. Běžné jsou lokální alergické reakce na syntetické polymery nebo lepidla. Komplikace mohou způsobit i zbytky syntetických částic z obvazů, které mohou zůstat v ráně. Proto se dává přednost biologicky rozložitelným polymerům.2

 

Materiál

Vlastnosti

Syntetické polymery

Polyuretan

Polyuretan je průhledná fólie, propouští plyny, ale nepropouští choroboplodné zárodky, udržuje vlhkost a je snadno odstranitelná. Polyuretan není vhodný na vlhké rány s velkým množstvím exsudátu. Výhodou je možnost kontroly rány bez nutnosti výměny obvazu a nízká cena.2

Silikon

Chrání před tvorbou hypertrofických a keloidních jizev.3

Proteiny

Kolagen

Nejrozšířenější živočišný protein, hlavní struktura extracelulárního matrixu. V tkáňovém inženýrství se nejčastěji používá kolgaen I. Živočišný kolagen může způsobit alergickou reakci, proto se v biomedicíně dává přednost bakteriálnímu kolagenu. Kolagen podporuje přirozenou adhezi, proliferaci a migraci buněk a mírní imunitní reakci. Nemá optimální mechanické vlastnosti a rychle se rozkládá.4, 5

Želatina

Želatina vzniká hydrolýzou kolagenu. Je biologicky odbouratelná a biokompatibilní, ale stejně jako kolagen je alergenní. Želatina absorbuje vlhkost a vytváří gel. Želatina je stabilnější než kolagen, je vhodnější pro tvorbu nanovláken a cenově výhodnější.4, 6

Keratin

Ve vodě nerozpustný vláknitý protein produkovaný epiteliálními živočišnými buňkami. Je hlavním stavebním proteinem vlny, rohoviny, peří, vlasů a nehtů. Výroba z živočišné biomasy je komplikovaná.5

Fibroin

Ve vodě nerozpustný vláknitý protein z hedvábí. Má vysokou mechanickou odolnost a podporuje adhezi buněk.5

Fibronektin

Lidský glykoprotein, podporuje adhezi buněk, rychle se biologicky odbourává.4

Polysacharidy

Kyselina hyaluronová

Jedna z hlavních součástí pojivových tkání. Absorbuje velké množství vody, tvoří hydrogel – vhodný pro vlhké rány a systémy s řízeným uvolňováním.5

Chitosan

Vzniká deacetylací chitinu. Chitin tvoří exoskelet korýšů a hmyzu. Je biokompatibilní, biologicky rozložitelný, má antimikrobiální a hemostatické vlastnosti.4, 5

Alginát

Biologicky odbouratelný polysacharid z hnědých řas. Je netoxický, nezánětlivý, hydrofilní, absorbuje vodu – tvoří gely, má vysokou pórovitost, je cenově výhodný. Vhodný na vlhké rány.5

Pektin

Rostlinný polysacharid, který absorbuje vodu a vytváří gel.

Celulóza

Nejrozšířenější biopolymer na naší planetě – hlavní stavební polymer buněčných stěn rostlin. Tradiční gáza je vyrobena z celulózy, její hlavní výhodou je velmi nízká cena, ale nedokáže ideálně přenášet plyny, nechrání před infekcí a není snadno odnímatelná. V tkáňovém inženýrství se nejčastěji používají deriváty acetátu celulózy a karboxymethylcelulózy.

Tabulka 1 – Materiály používané pro obvazy

Kromě převazování ran je součástí léčby také systematická léčba – převážně prostřednictvím antibiotik. Další lokální terapie zahrnují fyzikální postupy (odstranění odumřelé tkáně, komprese, hyperbarická oxygenoterapie atd.) nebo farmakologické (antiseptika, antibiotika, přírodní oleje, aloe vera, med atd.).

Nanovlákna PHA v obvazech

PHA se díky své plné biokompatibilitě a biologické rozložitelnosti výborně hodí pro aplikace v biomedicíně. Je však třeba upravit jejich materiálové vlastnosti – PHA jsou křehké, málo pružné a hydrofobní. Z tohoto důvodu je třeba vyhledat nejvhodnější kompozitní materiál. Tabulka 2 zahrnuje nejnovější literaturu o kompozitech PHA vhodných pro využití v elektrospinningu a tkáňovém inženýrství.

Povrchové modifikace PHA zvyšují adhezi buněk – účinnou variantou je ošetření povrchu PHA plazmou. 7-9

Nanovlákenný scaffold z P3HB a chitosanu podporoval adhezi a proliferaci fibroblastů10 podobně jako kompozity P3HB/želatina6 a PHBV/kolagen11. Tyto kompozity byly testovány také jako obvazy pro krytí ran.12, 13

Nanovlákna mohou sloužit také jako nosiče léčiv – mohou na sebe vázat léčiva (např. antibiotika) a pomalu je uvolňovat.14

Skupina

Kombinace

Citace

Směsi PHA

PHB/PHBV

15-17

PHBHH/P34HB

18-21

P3HB/P3HO

22, 23

PHA/polysacharidy

PHA/chitosan

14, 24, 25

PHB/karagenan

26

PHB/glukosamin sulfát

27

PHB/pektin

28

PHB/acetylcelulóza

29, 30

PHBV/nanokrystaly celulózy

31

PHA/proteiny

PHA/kolagen

11, 13, 32-35

PHA/želatina

12, 36-40

PHA/fibroin

41, 42

PHA/keratin

43, 44

P34HB/zein

45

P3HB/poly-β-alanin

46

PHB/laminin

47

PHA/anorganické sloučeniny

PHA/uhlíkové nanotrubičky

48, 49

PHA/grafen

50, 51

PHA/hydroxyapatit

52-56

Ostatní kompozity

PHB/PLCL

57

PHA/PCL

58-61

PHA/PLA

62-64

PHA/PEO (PEG)

65-68

PHBHH/chitosan/PCL

69

PHA/grafen/nanočástice Ag

70

Tabulka 2: Kompozity PHA testované pro výrobu nanovláken pro oblast tkáňového inženýrství. Zein je bílkovina z kukuřice. Poly-β-alanin je syntetický protein. Laminin je glykoprotein epiteliální tkáně. Polykaprolakton (PCL) je biologicky odbouratelný hydrofobní plast. Kyselina polylaktová (PLA) je biologicky odbouratelný, biologicky získaný a biokompatibilní polymer. PEG/PEO/POE je polymer ethylenoxidu.

Citace

1 Rezvani Ghomi, E., S. Khalili, S. Nouri Khorasani, et al. Wound dressings: Current advances and future directions. Journal of Applied Polymer Science. 2019, 136(27): 47738. doi: https://doi.org/10.1002/app.47738.

2 Deutsch, M. C., M. D. Edwards and P. S. Myers. Wound dressings. British Journal of Hospital Medicine. 2017, 78(7): C103-C109. doi: 10.12968/hmed.2017.78.7.C103.

3 Bleasdale, B., S. Finnegan, K. Murray, et al. The Use of Silicone Adhesives for Scar Reduction. Advances in wound care. 2015, 4(7): 422-430. doi: 10.1089/wound.2015.0625.

4 Homaeigohar, S. and A. R. Boccaccini. Antibacterial biohybrid nanofibers for wound dressings. Acta Biomaterialia. 2020, 107: 25-49. doi: https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.02.022.

5 Suarato, G., R. Bertorelli and A. Athanassiou. Borrowing From Nature: Biopolymers and Biocomposites as Smart Wound Care Materials. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2018, 6(137). doi: 10.3389/fbioe.2018.00137.

6 Nagiah, N., L. Madhavi, R. Anitha, et al. Electrospinning of poly (3-hydroxybutyric acid) and gelatin blended thin films: fabrication, characterization, and application in skin regeneration. Polymer Bulletin. 2013, 70(8): 2337-2358. doi: 10.1007/s00289-013-0956-6.

7 Ndreu, A., L. Nikkola, H. Ylikauppila, et al. Electrospun biodegradable nanofibrous mats for tissue engineering. Nanomedicine. 2008, 3(1): 45-60. doi: 10.2217/17435889.3.1.45.

8 Rezaei tavirani, M., E. Biazar, J. Ai and A. Asefnejad. Fabrication of Collagen-Coated Poly (beta-hydroxy butyrate-co-beta-hydroxyvalerate) Nanofiber by Chemical and Physical Methods. Oriental Journal of Chemistry. 2011. doi,

9 Unalan, I., O. Colpankan, A. Z. Albayrak, et al. Biocompatibility of plasma-treated poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanofiber mats modified by silk fibroin for bone tissue regeneration. Materials Science and Engineering: C. 2016, 68: 842-850. doi: https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.07.054.

10 Ma, G., D. Yang, K. Wang, et al. Organic-soluble chitosan/polyhydroxybutyrate ultrafine fibers as skin regeneration prepared by electrospinning. Journal of Applied Polymer Science. 2010, 118(6): 3619-3624. doi: https://doi.org/10.1002/app.32671.

11 McColgan-Bannon, K. I., S. Upson, P. Gentile, et al. Biomimetic Properties of Force-Spun PHBV Membranes Functionalised with Collagen as Substrates for Biomedical Application. Coatings. 2019, 9(6): 350. doi,

12 Han, I., K. J. Shim, J. Y. Kim, et al. Effect of Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Nanofiber Matrices Cocultured With Hair Follicular Epithelial and Dermal Cells for Biological Wound Dressing. Artificial Organs. 2007, 31(11): 801-808. doi: https://doi.org/10.1111/j.1525-1594.2007.00466.x.

13 Akia, M., N. Salinas, C. Rodriguez, et al. Texas Sour Orange Juice Used in Scaffolds for Tissue Engineering. Membranes. 2018, 8(3): 38. doi,

14 Amini, F., D. Semnani, S. Karbasi and S. N. Banitaba. A novel bilayer drug-loaded wound dressing of PVDF and PHB/Chitosan nanofibers applicable for post-surgical ulcers. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2019, 68(13): 772-777. doi: 10.1080/00914037.2018.1506982.

15 Masaeli, E., M. Morshed, M. H. Nasr-Esfahani, et al. Fabrication, characterization and cellular compatibility of poly (hydroxy alkanoate) composite nanofibrous scaffolds for nerve tissue engineering. PloS one. 2013, 8(2): e57157. doi,

16 Sombatmankhong, K., O. Suwantong, S. Waleetorncheepsawat and P. Supaphol. Electrospun fiber mats of poly(3-hydroxybutyrate), poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate), and their blends. Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics. 2006, 44(19): 2923-2933. doi: https://doi.org/10.1002/polb.20915.

17 Zonari, A., S. Novikoff, N. R. Electo, et al. Endothelial differentiation of human stem cells seeded onto electrospun polyhydroxybutyrate/polyhydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate fiber mesh. PLoS One. 2012, 7(4): e35422. doi,

18 Tang, H. Y., D. Ishii, A. Mahara, et al., 2007. Electrospun nanofibrous scaffold made from PHA copolymers: fabrication, physical characterization, tissue response and in vitro biodegradation. Polymer Preprints, Japan 56th SPSJ Annual Meeting, The Society of Polymer Science, Japan.

19 Tang, H. Y., D. Ishii, A. Mahara, et al., 2007. In Vivo and In Vitro Studies of Scaffolds made from Electrospun Polyhydroxyalkanoate Copolymers. Polymer Preprints, Japan 56th SPSJ Symposium on Macromolecules, The Society of Polymer Science, Japan.

20 Ying, T. H., D. Ishii, A. Mahara, et al. Scaffolds from electrospun polyhydroxyalkanoate copolymers: fabrication, characterization, bioabsorption and tissue response. Biomaterials. 2008, 29(10): 1307-1317. doi,

21 Volova, T., D. Goncharov, A. Sukovatyi, et al. Electrospinning of polyhydroxyalkanoate fibrous scaffolds: effects on electrospinning parameters on structure and properties. Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. 2014, 25(4): 370-393. doi: 10.1080/09205063.2013.862400.

22 Lizarraga-Valderrama, L. R., C. S. Taylor, F. Claeyssens, et al. Unidirectional neuronal cell growth and differentiation on aligned polyhydroxyalkanoate blend microfibres with varying diameters. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2019, 13(9): 1581-1594. doi: https://doi.org/10.1002/term.2911.

23 Ching, K. Y., O. G. Andriotis, S. Li, et al. Nanofibrous poly(3-hydroxybutyrate)/poly(3-hydroxyoctanoate) scaffolds provide a functional microenvironment for cartilage repair. Journal of Biomaterials Applications. 2016, 31(1): 77-91. doi: 10.1177/0885328216639749.

24 Wu, C.-S. and S.-S. Wang. Bio-based electrospun nanofiber of polyhydroxyalkanoate modified with black soldier fly’s pupa shell with antibacterial and cytocompatibility properties. ACS applied materials & interfaces. 2018, 10(49): 42127-42135. doi,

25 Veleirinho, B., R. Ribeiro-do-Valle and J. Lopes-da-Silva. Processing conditions and characterization of novel electrospun poly (3-hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate)/chitosan blend fibers. Materials Letters. 2011, 65(14): 2216-2219. doi,

26 Goonoo, N., B. Khanbabaee, M. Steuber, et al. κ-Carrageenan enhances the biomineralization and osteogenic differentiation of electrospun polyhydroxybutyrate and polyhydroxybutyrate valerate fibers. Biomacromolecules. 2017, 18(5): 1563-1573. doi,

27 Shahali, Z., S. Karbasi, M. R. Avadi, et al. Evaluation of structural, mechanical, and cellular behavior of electrospun poly-3-hydroxybutyrate scaffolds loaded with glucosamine sulfate to develop cartilage tissue engineering. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2017, 66(12): 589-602. doi,

28 Chan, S. Y., B. Q. Y. Chan, Z. Liu, et al. Electrospun pectin-polyhydroxybutyrate nanofibers for retinal tissue engineering. ACS omega. 2017, 2(12): 8959-8968. doi,

29 Zhijiang, C., J. Jianru, Z. Qing, et al. Preparation and characterization of novel poly (3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)/cellulose acetate composite fibers. Materials Letters. 2016, 173: 119-122. doi,

30 Zhijiang, C., X. Yi, Y. Haizheng, et al. Poly (hydroxybutyrate)/cellulose acetate blend nanofiber scaffolds: Preparation, characterization and cytocompatibility. Materials Science and Engineering: C. 2016, 58: 757-767. doi,

31 Cheng, M., Z. Qin, S. Hu, et al. Achieving long-term sustained drug delivery for electrospun biopolyester nanofibrous membranes by introducing cellulose nanocrystals. ACS Biomaterials Science & Engineering. 2017, 3(8): 1666-1676. doi,

32 Salvatore, L., V. E. Carofiglio, P. Stufano, et al. Potential of electrospun poly (3-hydroxybutyrate)/collagen blends for tissue engineering applications. Journal of healthcare engineering. 2018, 2018. doi,

33 Prabhakaran, M. P., E. Vatankhah and S. Ramakrishna. Electrospun aligned PHBV/collagen nanofibers as substrates for nerve tissue engineering. Biotechnology and Bioengineering. 2013, 110(10): 2775-2784. doi: https://doi.org/10.1002/bit.24937.

34 Kang, I.-K. and J. C. Kim. Electrospun Composite Nanofibrous Scaffolds for Tissue Engineering. In. Biomaterials in Asia, 2019: 194-206.

35 Kim, Y.-J., H.-I. Bae, O. K. Kwon and M.-S. Choi. Three-dimensional gastric cancer cell culture using nanofiber scaffold for chemosensitivity test. International Journal of Biological Macromolecules. 2009, 45(1): 65-71. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2009.04.003.

36 Meng, W., Z.-C. Xing, K.-H. Jung, et al. Synthesis of gelatin-containing PHBV nanofiber mats for biomedical application. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2008, 19(8): 2799-2807. doi: 10.1007/s10856-007-3356-3.

37 Baradaran-Rafii, A., E. Biazar and S. Heidari-Keshel. Cellular response of limbal stem cells on PHBV/gelatin nanofibrous scaffold for ocular epithelial regeneration. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2015, 64(17): 879-887. doi,

38 Biazar, E. and S. H. Keshel. Unrestricted somatic stem cells loaded in nanofibrous scaffolds as potential candidate for skin regeneration. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2014, 63(14): 741-752. doi,

39 Kim, Y. E. and Y.-J. Kim. Effect of biopolymers on the characteristics and cytocompatibility of biocomposite nanofibrous scaffolds. Polymer journal. 2013, 45(8): 845-853. doi,

40 Ma, M.-X., Q. Liu, C. Ye, et al. Preparation of P3HB4HB/(gelatin+ PVA) composite scaffolds by coaxial electrospinning and its biocompatibility evaluation. BioMed research international. 2017, 2017. doi,

41 Karahaliloğlu, Z. Cell-compatible PHB/silk fibroin composite nanofiber mat for tissue engineering applications. Turkish Journal of Biology. 2017, 41(3): 503-513. doi,

42 Lei, C., H. Zhu, J. Li, et al. Preparation and characterization of polyhydroxybutyrate‐co‐hydroxyvalerate/silk fibroin nanofibrous scaffolds for skin tissue engineering. Polymer Engineering & Science. 2015, 55(4): 907-916. doi,

43 Yuan, J., Z.-C. Xing, S.-W. Park, et al. Fabrication of PHBV/keratin composite nanofibrous mats for biomedical applications. Macromolecular Research. 2009, 17(11): 850-855. doi: 10.1007/BF03218625.

44 Zarei, M., N. Tanideh, S. Zare, et al. Electrospun poly (3-hydroxybutyrate)/chicken feather-derived keratin scaffolds: Fabrication, in vitro and in vivo biocompatibility evaluation. Journal of Biomaterials Applications. 2020, 34(6): 741-752. doi,

45 Zhijiang, C., Z. Qin, S. Xianyou and L. Yuanpei. Zein/Poly (3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) electrospun blend fiber scaffolds: Preparation, characterization and cytocompatibility. Materials Science and Engineering: C. 2017, 71: 797-806. doi,

46 Çatıker, E., E. Konuk, T. Gültan and M. Gümüşderelioğlu. Enhancement of scaffolding properties for poly (3-hydroxybutyrate): blending with poly-β-alanine and wet electrospinning. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2019, 68(6): 338-349. doi,

47 Sangsanoh, P., N. Israsena, O. Suwantong and P. Supaphol. Effect of the surface topography and chemistry of poly (3-hydroxybutyrate) substrates on cellular behavior of the murine neuroblastoma Neuro2a cell line. Polymer Bulletin. 2017, 74(10): 4101-4118. doi,

48 Cai, Z., P. Xiong, S. He and C. Zhu. Improved piezoelectric performances of highly orientated poly (β-hydroxybutyrate) electrospun nanofiber membrane scaffold blended with multiwalled carbon nanotubes. Materials Letters. 2019, 240: 213-216. doi,

49 Zarei, M., S. Karbasi, F. S. Aslani, et al. In Vitro and In Vivo Evaluation of Poly (3-hydroxybutyrate)/Carbon Nanotubes Electrospun Scaffolds for Periodontal Ligament Tissue Engineering. Journal of Dentistry. 2020, 21(1): 18. doi,

50 Zhou, T., G. Li, S. Lin, et al. Fabrication of Electrospun 3D Nanofibrous Poly (3-Hydroxybutyrate-Co-4-Hydroxybutyrate)/Graphene Scaffolds for Potential Bone Tissue Engineering: Effects of Graphene on Scaffold Properties and Cellular Behaviors. Journal of Biomedical Nanotechnology. 2017, 13(7): 822-834. doi,

51 Zhou, T., G. Li, S. Lin, et al. Electrospun Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)/Graphene Oxide Scaffold: Enhanced Properties and Promoted in Vivo Bone Repair in Rats. ACS Applied Materials & Interfaces. 2017, 9(49): 42589-42600. doi: 10.1021/acsami.7b14267.

52 Ito, Y., H. Hasuda, M. Kamitakahara, et al. A composite of hydroxyapatite with electrospun biodegradable nanofibers as a tissue engineering material. Journal of bioscience and bioengineering. 2005, 100(1): 43-49. doi,

53 Chen, Z., Y. Song, J. Zhang, et al. Laminated electrospun nHA/PHB-composite scaffolds mimicking bone extracellular matrix for bone tissue engineering. Materials Science and Engineering: C. 2017, 72: 341-351. doi,

54 Khoshraftar, A., B. Noorani, F. Yazdian, et al. Fabrication and evaluation of nanofibrous polyhydroxybutyrate valerate scaffolds containing hydroxyapatite particles for bone tissue engineering. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. 2018, 67(17): 987-995. doi,

55 Lü, L.-X., X.-F. Zhang, Y.-Y. Wang, et al. Effects of hydroxyapatite-containing composite nanofibers on osteogenesis of mesenchymal stem cells in vitro and bone regeneration in vivo. ACS applied materials & interfaces. 2013, 5(2): 319-330. doi,

56 Zhang, S., M. P. Prabhakaran, X. Qin and S. Ramakrishna. Poly-3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate containing scaffolds and their integration with osteoblasts as a model for bone tissue engineering. Journal of biomaterials applications. 2015, 29(10): 1394-1406. doi,

57 Daranarong, D., R. T. H. Chan, N. S. Wanandy, et al. Electrospun Polyhydroxybutyrate and Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) Composites as Nanofibrous Scaffolds. BioMed Research International. 2014, 2014: 741408. doi: 10.1155/2014/741408.

58 Del Gaudio, C., E. Ercolani, F. Nanni and A. Bianco. Assessment of poly(ɛ-caprolactone)/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) blends processed by solvent casting and electrospinning. Materials Science and Engineering: A. 2011, 528(3): 1764-1772. doi: https://doi.org/10.1016/j.msea.2010.11.012.

59 Özgören, T., O. Pinar, G. Bozdağ, et al. Assessment of poly(3-hydroxybutyrate) synthesis from a novel obligate alkaliphilic Bacillus marmarensis and generation of its composite scaffold via electrospinning. Int J Biol Macromol. 2018, 119: 982-991. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2018.08.014.

60 Del Gaudio, C., L. Fioravanzo, M. Folin, et al. Electrospun tubular scaffolds: On the effectiveness of blending poly(ε-caprolactone) with poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate). Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2012, 100B(7): 1883-1898. doi: https://doi.org/10.1002/jbm.b.32756.

61 Ding, Y., J. A. Roether, A. R. Boccaccini and D. W. Schubert. Fabrication of electrospun poly (3-hydroxybutyrate)/poly (ε-caprolactone)/silica hybrid fibermats with and without calcium addition. European Polymer Journal. 2014, 55: 222-234. doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2014.03.020.

62 Ishii, D., T. H. Ying, T. Yamaoka and T. Iwata. Characterization and Biocompatibility of Biopolyester Nanofibers. Materials. 2009, 2(4): 1520-1546. doi: 10.3390/ma2041520.

63 Arrieta, M. P., J. López, D. López, et al. Development of flexible materials based on plasticized electrospun PLA–PHB blends: Structural, thermal, mechanical and disintegration properties. European Polymer Journal. 2015, 73: 433-446. doi: https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2015.10.036.

64 Cheng, M.-L., P.-Y. Chen, C.-H. Lan and Y.-M. Sun. Structure, mechanical properties and degradation behaviors of the electrospun fibrous blends of PHBHHx/PDLLA. Polymer. 2011, 52(6): 1391-1401. doi: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2011.01.039.

65 Bhattacharjee, A., K. Kumar, A. Arora and D. S. Katti. Fabrication and characterization of Pluronic modified poly(hydroxybutyrate) fibers for potential wound dressing applications. Materials Science and Engineering: C. 2016, 63: 266-273. doi: https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.02.074.

66 Xu, Y., L. Zou, H. Lu, et al. Preparation and characterization of electrospun PHBV/PEO mats: The role of solvent and PEO component. Journal of Materials Science. 2016, 51(12): 5695-5711. doi: 10.1007/s10853-016-9872-0.

67 Hu, F., T. Chen and W. Wang. Effects of polyethylene oxide and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) nanofibrous substrate on omental adipose-derived mesenchymal stem cell neuronal differentiation and peripheral nerve regeneration. RSC Advances. 2017, 7(68): 42833-42844. doi: 10.1039/C7RA08008E.

68 Wang, Z., R. Liang, X. Cheng, et al. Osteogenic Potential of Electrospun Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate)/ Poly(ethylene glycol) Nanofiber Membranes. Journal of Biomedical Nanotechnology. 2019, 15(6): 1280-1289. doi: 10.1166/jbn.2019.2757.

69 Díez-Pascual, A. M. and A. L. Díez-Vicente. Electrospun fibers of chitosan-grafted polycaprolactone/poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) blends. Journal of Materials Chemistry B. 2016, 4(4): 600-612. doi: 10.1039/C5TB01861G.

70 Mukheem, A., K. Muthoosamy, S. Manickam, et al. Fabrication and Characterization of an Electrospun PHA/Graphene Silver Nanocomposite Scaffold for Antibacterial Applications. Materials (Basel). 2018, 11(9). doi: 10.3390/ma11091673.