Bioplasty

Co jsou to bioplasty?

Bioplasty jsou biologické NEBO biologicky rozložitelné nerozpustné polymery, které mají podobné vlastnosti jako plasty na bázi ropy. Jedná se o širokou skupinu materiálů s odlišnými původy, vlastnostmi a koncem životnosti. Pod tímto pojmem si lze představit kompozity na bázi PLA nebo škrobu, které jsou zároveň biologicky vyrobené i biologicky rozložitelné. Do velké skupiny bioplastů však patří také bio-PP nebo bio-PE. Tyto bioplasty se vyrábějí z alkoholů, které vznikly fermentací plodin nebo rostlinného odpadu, ale jejich chemické složení je stejné jako u polypropylenu nebo polyetylenu na ropné bázi. Tyto bioplasty tedy nejsou biologicky rozložitelné a přispívají k hromadění plastových odpadů. Naopak existují i biologicky odbouratelné plasty na bázi ropy, jako je PCL (polykaprolakton). Aby byla situace ještě o něco složitější, některé bioplasty mohou být získávány částečně z obnovitelných zdrojů a částečně z ropy, jako například biopolyuretan nebo bioepoxidová pryskyřice. Aby byl výčet možností úplný, plasty se velmi často mísí, aby se získaly co nejlepší vlastnosti konečného materiálu – jeden kompozitní materiál může být vytvořen z několika polymerů.

Bioplasty jsou biologické NEBO biologicky rozložitelné nerozpustné polymery, které mají podobné vlastnosti jako plasty na bázi ropy. Jedná se o širokou skupinu materiálů s odlišnými původy, vlastnostmi a koncem životnosti. Pod tímto pojmem si lze představit kompozity na bázi PLA nebo škrobu, které jsou zároveň biologicky vyrobené i biologicky rozložitelné. Do velké skupiny bioplastů však patří také bio-PP nebo bio-PE. Tyto bioplasty se vyrábějí z alkoholů, které vznikly fermentací plodin nebo rostlinného odpadu, ale jejich chemické složení je stejné jako u polypropylenu nebo polyetylenu na ropné bázi. Tyto bioplasty tedy nejsou biologicky rozložitelné a přispívají k hromadění plastových odpadů. Naopak existují i biologicky odbouratelné plasty na bázi ropy, jako je PCL (polykaprolakton). Aby byla situace ještě o něco složitější, některé bioplasty mohou být získávány částečně z obnovitelných zdrojů a částečně z ropy, jako například biopolyuretan nebo bioepoxidová pryskyřice. Aby byl výčet možností úplný, plasty se velmi často mísí, aby se získaly co nejlepší vlastnosti konečného materiálu – jeden kompozitní materiál může být vytvořen z několika polymerů.

Citace

1 Fojt, J., J. David, R. Přikryl, et al. A critical review of the overlooked challenge of determining micro-bioplastics in soil. Science of The Total Environment. 2020, 745: 140975. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140975.