Mikroplasty

Velký problém malých částeček.

V roce 2019 bylo vyrobeno 368 milionů tun plastů. To je přibližně stejná hmotnost, jakou mají všichni lidé na této planetě.1

Nesprávné nakládání s plastovým odpadem je hlavním zdrojem sekundárních mikroplastů. Většina pochází z obalů.

Mikroplasty představují celosvětové znečištění, které v neznámé míře ovlivňuje všechny živé organismy. (Mikro)plastové znečištění nepředstavuje pouze problematiku nulového odpadu, ale také problém chemického znečištění a významně ovlivňuje i změnu klimatu.

Problémem (mikro)plastů je otázka celého životního cyklu – od místa těžby surovin až po jejich konečnou likvidaci a rozptýlení. Je třeba brát v úvahu výrobu, distribuci, používání a konec životnosti plastových výrobků.

Mezinárodní organizace a vlády jednotlivých států přijímají opatření k regulaci výroby plastů a nakládání s odpady s cílem bojovat proti znečištění plasty. Nicméně výroba plastů každoročně stoupá. Opatření musí být rychlejší a jejich implementace by měla být nezbytná.

Musí dojít k rychlé změně spotřeby každého – od velkých podniků až po jednotlivce.

Bylo vyvinuto mnoho způsobů sběru, recyklace a dokonce i bakteriálního rozkladu plastů. Tyto technologie mohou být užitečné, ale nejsou dostatečně výkonné. Jedinou možností je zastavit neustálý růst výroby a spotřeby plastů.

Citace

1 Lebreton, L. and A. Andrady. Future scenarios of global plastic waste generation and disposal. Palgrave Communications. 2019, 5(1): 6. doi: 10.1057/s41599-018-0212-7.