Zdroje mikroplastů

Existují dvě hlavní kategorie mikroplastů:

Primární

mikroplasty již vznikají v malém měřítku.

Sekundární

mikroplasty vznikají fragmentací plastových výrobků.1

Mezi hlavní zdroje mikroplastů obecně patří opotřebení kol automobilů. Překvapivě největším zdrojem primárních mikroplastů jsou plastové pelety ztracené během logistiky před zahájením výroby. Přeprava průmyslových pelet způsobuje roční ztráty ve výši 70-105 miliard eur. Značným zdrojem mikroplastů je také dopravní značení, stavební a lodní barviva a syntetická textilní vlákna. Odhaduje se, že záměrně přidané mikroplasty tvoří jen malé procento všech mikroplastů uvolněných (primárních) nebo vzniklých (sekundárních) v životním prostředí.1

Výše uvedené zdroje mikroplastů jsou však ve srovnání s roční produkcí plastů zanedbatelné. Hlavním zdrojem sekundárních mikroplastů je nesprávně zpracovávaný plastový odpad.

Na výrobu obalů se spotřebuje téměř polovina veškeré produkce plastů. Průměrná životnost obalů je navíc pouze půl roku. Oproti tomu ve stavebnictví je to 35 let.2 Snížení spotřeby plastů v případě obalů znamená výrazné zlepšení problému (mikro)plastů.

Spotřeba plastů podle segmentů

No Data Found

Obr. 1: Spotřeba plastů vyčíslená podle segmentů. Údaje z cit.3

Výroba plastů podle druhu

No Data Found

Obr. 2: Výroba plastů kvantifikovaná podle typu polymeru. Údaje z cit.2

Znečištění plastem způsobují i nepředvídatelné události – od roku 1997, kdy se převrátil lodní kontejner, je na mořském dně pohřbeno 5 milionů kusů stavebnice LEGO. Navíc se odhaduje, že děti spláchly do záchodu více než 2 miliony kostiček LEGA na celém světě.4

Citace

1 Filiciotto, L. and G. Rothenberg. Biodegradable Plastics: Standards, Policies, and Impacts. ChemSusChem. 2020, n/a(n/a). doi: https://doi.org/10.1002/cssc.202002044.

2 Geyer, R., J. R. Jambeck and K. L. Law. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 2017, 3(7): e1700782. doi: 10.1126/sciadv.1700782.

3 Patil, S., A. Bafana, P. K. Naoghare, et al. Environmental prevalence, fate, impacts, and mitigation of microplastics—a critical review on present understanding and future research scope. Environmental Science and Pollution Research. 2021, 28(5): 4951-4974. doi: 10.1007/s11356-020-11700-4.

4 Turner, A., R. Arnold and T. Williams. Weathering and persistence of plastic in the marine environment: Lessons from LEGO. Environmental Pollution. 2020, 262: 114299. doi: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114299.