Znečištění (mikro)plasty

Mikroplasty jsou v okolním prostředí všudypřítomné. Většina mikroplastů vzniká fragmentací makroplastů. Znečištění plasty a problém mikroplastů spolu úzce souvisejí.

Plasty začaly vznikat jako levný, ale odolný materiál nahrazující přírodní zdroje. V roce 1909 vyvinul belgický chemik Leo Baekeland bakelit, první syntetický polymer, který se dostal do hromadné výroby. O několik desetiletí později se plastové výrobky staly každodenně používanými a jejich nízká cena umožnila, aby se staly výrobky na jedno použití. V roce 2019 bylo vyrobeno 368 milionů tun plastů. To je přibližně stejná hmotnost jako všech lidí na této planetě. Pouze 1 milion tun byl označen jako biologicky rozložitelný.3

Global Plastic Production

in Mt per Year

No Data Found

Obr. 1: Výroba plastů v Mt (milionech tun) v letech. Spotřeba plastů jednoznačně roste. Údaje z https://www.plasticseurope.org/

Do roku 2015 bylo celosvětově vyrobeno 8 300 Mt (=8 300 000 000 tun) plastů. Pouze 9 % z nich bylo recyklováno, 12 % spáleno a zbytek (pokud byl vyřazen) byl uložen na skládku nebo vyhozen do otevřeného prostředí.4

Obr. 2: Odhadované množství (v Mt) vyrobených, použitých a vyplýtvaných plastů do roku 2015. Údaje z cit.4, obrázek z cit.5

Do roku 2019 bylo vyrobeno téměř 10 miliard tun plastů. To je stejná hmotnost jako 1 milion Eiffelových věží, 100 milionů modrých velryb, objem vyhozených potravin

Pokud nezměníme své návyky, množství plastového odpadu se do roku 2050 zdvojnásobí.2, 4

(Mikro)plasty v oceánech

Plasty jsou nejběžnějším typem mořského odpadu.6 Každý den se do oceánů dostane více než 20 000 tun plastů.7 Mikroplasty v mořském prostředí jsou předmětem rozsáhlých studií. Jejich kvantifikace je však stále problematická. Odhadované množství mikroplastů v mořských vodách se pohybuje mezi nulou a 400 částicemi na metr krychlový.7

Odhaduje se, že do korálových útesů je zapleteno 11 miliard plastových předmětů, což zhoršuje kondici korálů.7

V roce 2015 vědci odebrali vzorky arktických hlubokomořských sedimentů a zjistili 42-6595 mikroplastů/kg. Z toho 80 % plastových částic bylo menších než 25 µm.8

Hydal

Velká tichomořská odpadková skvrna

Velká tichomořská odpadková skvrna je hlavní akumulační zónou plastů v oceánu, která se vytvořila v subtropických vodách mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy. V oblasti o rozloze 1,6 milionu km2 plave 45-129 tisíc tun oceánských plastů. Více než tři čtvrtiny položek tvoří odpad větší než 5 cm a nejméně 46 % tvoří rybářské sítě.

Mikroplasty, které dýcháme

Mikroplasty jsou tak lehké, že se mohou přenášet vzduchem na dlouhé vzdálenosti. Proto se mikroplasty vyskytují i na odlehlých místech, jako je Tibetská nížina. V Paříži bylo v ovzduší nalezeno v průměru 118 částic mikroplastů/m2/den. Vyšší koncentrace byla zjištěna v interiérech.7 O množství mikroplastů v ovzduší jsou však k dispozici jen omezené údaje.

Země, kterou obýváme

Podle některých odhadů se v půdě nachází čtyřikrát více mikroplastů než v oceánech. Nicméně zejména pro půdní ekosystémy chybí dostatečné kvantitativní informace týkající se mikroplastů. Největší množství mikroplastů bylo nalezeno v blízkosti silnic v průmyslových čtvrtích Sydney – 7 hmotnostních procent. Zatímco švýcarské chráněné lesní oblasti obsahovaly pouze 0,0055 % mikroplastů.10 Čínské studie uvádějí 16 až 18 760 částic mikroplastů na kilogram zemědělské půdy.11, 12

Hydal

Nejvíce ohrožení predátoři

Symbolem plastového znečištění moří se staly mořské želvy.13 Před touto hrozbou však nejsou chráněni ani živočichové na souši – 1 % velbloudů umírá kvůli plastům ucpávajícím jejich střeva.14 Plasty pozřené různými živočichy se hromadí v jejich organismu a přenášejí se potravním řetězcem. Požitím (mikro)plastů jsou tak ohroženi především vrcholoví predátoři. Jedním z nich je i člověk.

Mikroplasty, které pijeme

Bezpečná pitná voda je v popředí priorit politické agendy – je jedním z cílů udržitelného rozvoje OSN. Čeští vědci testovali vodu ze tří českých vodních zdrojů a prokázali, že 1 litr ošetřené pitné vody nese 340-630 mikroplastových částic.15

Mikroplasty se velmi často vyskytují v rybách, mořských plodech, ale také v soli, medu apod.7

Citace

1 Pham, T.-H., H.-T. Do, L.-A. Phan Thi, et al. Global challenges in microplastics: From fundamental understanding to advanced degradations toward sustainable strategies. Chemosphere. 2021, 267: 129275. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.129275.

2 Lebreton, L. and A. Andrady. Future scenarios of global plastic waste generation and disposal. Palgrave Communications. 2019, 5(1): 6. doi: 10.1057/s41599-018-0212-7.

3 Bioplastics, E., 2019. Bioplastics market data 2019 [WWW document]. https://www.european-bioplastics.org/market/

4 Geyer, R., J. R. Jambeck and K. L. Law. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances. 2017, 3(7): e1700782. doi: 10.1126/sciadv.1700782.

5 Zaman, A. and P. Newman. Plastics: are they part of the zero-waste agenda or the toxic-waste agenda? Sustainable Earth. 2021, 4(1): 4. doi: 10.1186/s42055-021-00043-8.

6 Schmid, C., L. Cozzarini and E. Zambello. Microplastic’s story. Marine Pollution Bulletin. 2020: 111820. doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111820.

7 Patil, S., A. Bafana, P. K. Naoghare, et al. Environmental prevalence, fate, impacts, and mitigation of microplastics—a critical review on present understanding and future research scope. Environmental Science and Pollution Research. 2021, 28(5): 4951-4974. doi: 10.1007/s11356-020-11700-4.

8 Bergmann, M., V. Wirzberger, T. Krumpen, et al. High Quantities of Microplastic in Arctic Deep-Sea Sediments from the HAUSGARTEN Observatory. Environmental Science & Technology. 2017, 51(19): 11000-11010. doi: 10.1021/acs.est.7b03331.

9 Lebreton, L., B. Slat, F. Ferrari, et al. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. Scientific Reports. 2018, 8(1): 4666. doi: 10.1038/s41598-018-22939-w.

10 Fojt, J., J. David, R. Přikryl, et al. A critical review of the overlooked challenge of determining micro-bioplastics in soil. Science of The Total Environment. 2020, 745: 140975. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140975.

11 Fei, Y., S. Huang, H. Zhang, et al. Response of soil enzyme activities and bacterial communities to the accumulation of microplastics in an acid cropped soil. Science of The Total Environment. 2020, 707: 135634. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135634.

12 Ding, L., S. Zhang, X. Wang, et al. The occurrence and distribution characteristics of microplastics in the agricultural soils of Shaanxi Province, in north-western China. Science of The Total Environment. 2020, 720: 137525. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137525.

13 Lynch, J. M. Quantities of Marine Debris Ingested by Sea Turtles: Global Meta-Analysis Highlights Need for Standardized Data Reporting Methods and Reveals Relative Risk. Environmental Science & Technology. 2018, 52(21): 12026-12038. doi: 10.1021/acs.est.8b02848.

14 Eriksen, M., A. Lusher, M. Nixon and U. Wernery. The plight of camels eating plastic waste. Journal of Arid Environments. 2021, 185: 104374. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2020.104374.

15 Pivokonsky, M., L. Cermakova, K. Novotna, et al. Occurrence of microplastics in raw and treated drinking water. Sci Total Environ. 2018, 643: 1644-1651. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.08.102.