PHA jsou plně biologicky rozložitelné

Díky své snadné a dobře prokázané biologické rozložitelnosti mají PHA nejvyšší potenciál ze všech bioplastů. Biologická rozložitelnost PHA je studována již několik desetiletí. Co však znamená „biologicky rozložitelný“? Můžeme si představit plastovou tašku, která pomalu zaniká v oceánu, ale to není celý příběh. Udělejme si tedy lepší obrázek o biologické rozložitelnosti.

Co vlastně znamená "biologicky rozložitelný"?

Princip biologické rozložitelnosti je založen na aktivitě živých organismů v procesu rozkladu. Mikroorganismy jsou ve většině případů aktéry biologické rozložitelnosti. V tomto případě se zaměříme na biologickou rozložitelnost polymerů.

Pokud je něco biologicky rozložitelné, neznamená to, že to můžeme bez výčitek odhodit do okolního prostředí. Žádný odpad by se neměl dostat do volných ekosystémů.

Slovo „biologicky rozložitelný“ by nikdy nemělo stát osamoceno. Je bezvýznamné, pokud není uvedeno, KDE je materiál biologicky rozložitelný.

Biologickou rozložitelnost ovlivňují podmínky prostředí a vlastnosti polymeru.

Životní prostředí

Čerstvá a odpadní voda
Půda
Mořské prostředí
Průmyslové kompostování
Domácí kompostování
Skládka
Aerobní
Anaerobní

Environmentální podmínky

Mikroorganismy
Teplota
Vlhkost
pH
Obsah O2
Dostupnost jiných zdrojů uhlíku
UV záření
Salinita
atd.

Vlastnosti polymerů

Chemické složení
Velikost částic
Povrchové vlastnosti
Tvar částice
Pórovitost
Krystalinita
Molekulární hmotnost
Zpracování polymerů
Nečistoty
Aditiva

Schéma 1: Biologická rozložitelnost je ovlivněna okolními podmínkami a vlastnostmi polymeru. 1-6

Citace

1 Volova, T., E. Shishatskaya, N. Zhila, et al., Eds. New Generation Formulations of Agrochemicals. New York: Apple Academic Press, 2020.

2 Fernandes, M., A. Salvador, M. M. Alves and A. A. Vicente. Factors affecting polyhydroxyalkanoates biodegradation in soil. Polymer Degradation and Stability. 2020, 182: 109408. doi: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2020.109408.

3 Dilkes-Hoffman, L. S., P. A. Lant, B. Laycock and S. Pratt. The rate of biodegradation of PHA bioplastics in the marine environment: A meta-study. Marine Pollution Bulletin. 2019, 142: 15-24. doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.020.

4 Manna, A. and A. K. Paul. Degradation of microbial polyester poly(3-hydroxybutyrate) in environmental samples and in culture. Biodegradation. 2000, 11(5): 323-329. doi: 10.1023/A:1011162624704.

5 Kim, M.-N., A.-R. Lee, J.-S. Yoon and I.-J. Chin. Biodegradation of poly(3-hydroxybutyrate), Sky-Green® and Mater-Bi® by fungi isolated from soils. European Polymer Journal. 2000, 36(8): 1677-1685. doi: https://doi.org/10.1016/S0014-3057(99)00219-0.

6 Šerá, J., L. Serbruyns, B. De Wilde and M. Koutný. Accelerated biodegradation testing of slowly degradable polyesters in soil. Polymer Degradation and Stability. 2020, 171: 109031. doi: https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2019.109031.