Biologická rozložitelnost PHA

V předchozí části jsme si vysvětlili, že metody testování biologické rozložitelnosti mají své limity a výsledky některých experimentů mohou být zkreslené, zavádějící nebo jednoduše nesprávné. Jak můžeme tvrdit, že PHA jsou skutečně biologicky rozložitelné?

Biologická rozložitelnost Hydal PHA byla testována pro prostředí sladkých a odpadních vod podle normy ISO 14851 ve VUT Brno. Aerobní biologická rozložitelnost byla po 137 dnech 89 %, podobně jako u celulózy.

Biologická rozložitelnost PHA se testuje již několik desetiletí. Polyhydroxyalkanoáty jsou skupinou polymerů, ale komerčně se jich vyrábí jen několik (P3HB, P4HB, PHBV, PHBH a jejich kopolymery). Mezi různými PHA existují drobné rozdíly v biologické rozložitelnosti, např. kopolymery se díky amorfnější vnitřní struktuře rozkládají rychleji než homopolymery.1, 2 Vzhledem k malému účinku a velké variabilitě měření však o PHA hovoříme z hlediska biologické rozložitelnosti jako o jednotné skupině.

Metody hodnocení biologické rozložitelnosti se v jednotlivých studiích značně liší, a proto jsou výsledky obtížně reprodukovatelné. Zatím můžeme jasně konstatovat, že PHA jsou biologicky odbouratelné, ale nemůžeme přesně změřit, jak rychle.

Výrobce/prostředí

Nodax

(Danimer Scientific)

Aonilex

(Kaneka)

Solon

(RWDC Industries)

Mirel

(Telles)

Biologická rozložitelnost

Čerstvá a odpadní voda

ASTM D5271, EN 29408

Vincotte OK biodegradable WATER (S0292)

Vincotte OK biodegradable WATER (S0720)

ASTM D5271, ISO 14851

Půda

ASTM D5988

Vincotte OK biodegradable SOIL (S0292)

Vincotte OK biodegradable SOIL (S0720)

ASTM D6400, ISO 17556

Moře

Vincotte OK biodegradable MARINE (S0292)

ASTM D7081

Vincotte OK biodegradable MARINE (S0318)

Vincotte OK biodegradable MARINE (S0720)

AST D7081

Anaerobní

ASTM D5511

ASTM D5511

Kompostovatelnost

Průmyslové kompostování

ASTM D6400, EN 13432

Vincotte OK compost INDUSTRIAL (S0292)

ASTM D6400, D6868, EN 13432, Vincotte OK compost INDUSTRIAL (S0318)

Vincotte OK compost INDUSTRIAL (S0720)

ASTM D6400, EN 13432

Domácí kompostování

EN 13432 (in lower temperature),

Vincotte OK compost HOME (S0292)

EN 13432 (in lower temperature),

Vincotte OK compost HOME (S0318)

Vincotte OK compost HOME (S0720)

Tabulka 2: Tabulka shrnuje prohlášení o biologické rozložitelnosti a certifikace komerčních PHA v příslušných prostředích. Nodax PHA (Danimer Scientific, USA) – poly-3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyhexanoát vyrobený z řepkového oleje, Kaneka Biodegradable Polymer PHBH, Aonilex (Kaneka Belgium NM) – poly-3-hydroxybutyrát-co-3-hydroxyhexanoát vyrobený z rostlinného oleje, Solon PHA (RWDC Industries) – PHA kopolymer, Mirel (Telles)P3HB a kopolyestery z kukuřičných sacharidů. (Na svých webových stránkách uvádějí certifikaci Vincotte OK, která však nebyla úspěšně ověřena v databázi Vincotte OK.) Převzato z cit.3, aktualizováno.

Citace

1 Volova, T. G., S. V. Prudnikova, O. N. Vinogradova, et al. Microbial Degradation of Polyhydroxyalkanoates with Different Chemical Compositions and Their Biodegradability. Microb Ecol. 2017, 73(2): 353-367. doi: 10.1007/s00248-016-0852-3.

2 Meereboer, K. W., M. Misra and A. K. Mohanty. Review of recent advances in the biodegradability of polyhydroxyalkanoate (PHA) bioplastics and their composites. Green Chemistry. 2020, 22(17): 5519-5558. doi,

3 Koller, M. and A. Mukherjee. Polyhydroxyalkanoates – Linking Properties, Applications and End-of-life Options. Chem. Biochem. Eng. Q. 2020, 34(3): 115-129. doi: https://doi.org/10.15255/CABEQ.2020.1819.