Etapy biologické rozložitelnosti

Previous slide
Next slide

1) Tvorba biofilmu

V této fázi se mikroorganismy přichytí na povrch polymeru a přizpůsobí svůj metabolismus rozkladu a zpracování polymeru. Mikroorganismy vytvářejí prospěšné společenstvo připojené a chráněné krytem z polysacharidů a proteinů, které tvoří odolný biofilm.

U biologického rozkladu existují dva různé typy mikroorganismů:

  • Mikroorganismy, které se mohou přichytit na polymer a přímo ho rozkládat.
  • Mikroorganismy, které nemohou rozkládat samotný polymer, ale využívají činnosti první skupiny.2


Povrchové vlastnosti (velikost, drsnost), krystalinita, chemická struktura atd. určují, jak snadno se mikroorganismy na povrch polymeru přichytí.

2) Depolymerizace

Extracelulární depolymerázy produkované mikroorganismy štěpí vazby molekul polymeru. Vznikají kratší řetězce – oligomery a monomery.

3) Bioasimilace

Malé molekuly mohou být mikroorganismy absorbovány a využity ke stavbě mikrobiální buňky nebo k přeměně energie. Tato přeměna se nazývá mineralizace.1

Výsledkem biologického rozkladu je mikrobiální biomasa, CO2 v případě aerobního rozkladu nebo CH4 v anaerobních podmínkách.

Biodegradabilní polymer je ten, který je plně mineralizován. Mnohé metody měření biologické rozložitelnosti však nepokrývají všechny kroky biologické rozložitelnosti.

Přečtěte si více informací o tom, jak se měří biologická rozložitelnost.

Citace

1 Dilkes-Hoffman, L. S., P. A. Lant, B. Laycock and S. Pratt. The rate of biodegradation of PHA bioplastics in the marine environment: A meta-study. Marine Pollution Bulletin. 2019, 142: 15-24. doi: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.03.020.

2 Meereboer, K. W., M. Misra and A. K. Mohanty. Review of recent advances in the biodegradability of polyhydroxyalkanoate (PHA) bioplastics and their composites. Green Chemistry. 2020, 22(17): 5519-5558. doi