PHA v zemědělství

Zemědělství je pro naši společnost nejdůležitějším výrobním segmentem. Existuje však několik úskalí, která musí co nejdříve vyřešit:

  • rostoucí populace potřebuje více potravin,
  • větší poptávka po živočišné výrobě vyžaduje více krmiv,
  • rostoucí segment biopaliv také potřebuje půdu a zemědělské plodiny,
  • a také ekologický chemický průmysl a biopolymery.

Tyto problémy již nelze řešit pomocí zvětšování rozlohy zemědělské půdy. Již nyní je 50 % obydlené půdy využíváno pro zemědělství.1 V letech 2010-2015 bylo kvůli zemědělství každoročně zplundrováno 5,5 milionu hektarů deštných pralesů.2 Intenzifikace zemědělství s sebou přinesla vysoké množství pesticidů a hnojiv, které sice umožňují větší úrodu, ale zároveň znečišťují potraviny i životní prostředí. Cílem udržitelného rozvoje je chránit všechna zbývající přírodní prostředí a současně reagovat na výše uvedené výzvy.

Nové složení agrochemikálií na bázi Hydal PHA

Jedním z dílků skládačky udržitelného rozvoje jsou agrochemikálie s pomalým nebo řízeným uvolňováním. Tyto nové receptury agrochemikálií se zabývají jak chemickým znečištěním v oblasti zemědělství, tak potřebou efektivnější výroby. CRS (systémy řízeného uvolňování) zvyšují účinnost vybraných agrochemikálií – pro stejné výnosy je potřeba méně pesticidů a hnojiv. Nižší chemické znečištění způsobuje menší škody na životním prostředí, ale také menší zátěž pro plodiny – systémy CRS mohou zajistit vyšší úrodu.

Citace

  1. Ritchie, H. and M. Roser, 2013. Land Use.] Dostupné z: https://ourworldindata.org/land-use.
  2. Dudley, N. a S. Alexander. Agriculture and biodiversity: a review. Biodiversity. 2017, 18(2-3): 45-49. doi: 10.1080/14888386.2017.1351892.