Plastikatura

Plasty jsou všude – není divu, že se používají i v zemědělství – pole jsou jich plná – mulčovací fólie, fóliové tunely, zavlažovací systémy. Konec životního cyklu těchto výrobků se obvykle nebere v úvahu. Mnohé z nich se nikdy nesbírají a rostoucí množství plastů a mikroplastů v půdě přispívá k znehodnocování půdy a špatnému zadržování vody.

Mikroplasty v půdě

Podle některých odhadů se v půdě nachází 4-23krát více mikroplastůnež v oceánech. Nicméně zejména pro půdní ekosystémy chybí dostatečné kvantitativní informace týkající se mikroplastů. Nejvyšší množství mikroplastů bylo zjištěno v blízkosti silnic v průmyslových čtvrtích Sydney – 7 hmotnostních procent. Zatímco švýcarské chráněné lesní oblasti obsahovaly pouze 0,0055 % mikroplastů.1 Čínské studie uvádějí 16 až 18760 mikroplastových částic v jednom kilogramu zemědělské půdy.2, 3

Příčiny výskytu mikroplastů v půdě

Plastikultura je hlavním zdrojem mikroplastů v půdě, ale ne jediným. Mikroplasty se do půdy dostávají také prostřednictvím vodních toků a vzduchu. Množství mikroplastů se do půdy dostává také s čistírenskými kaly používanými jako hnojivo. 50 % čistírenských kalů se rozváží na pole. Zdrojem primárních mikroplastů mohou být systémy řízeného uvolňování agrochemikálií. Odhaduje se, že v EU se do půdy dostává 125-800 tun mikroplastů na 1 milion obyvatel.4

Mikroplasty a půdní mikrobiom

Fei a kol. pozorovali ztrátu biodiverzity půdního mikrobiomu při přidání 1-5 % mikročástic PE nebo 5 % PVC.2 Jejich zjištění byla potvrzena v navazujících studiích.5, 6

Hydal
Obr. 1: Řeřicha zahradní (Lepidium sativum). Mikroplasty v půdě snižují klíčivost semen. Akumulace mikroplastů a nanoplastů v kořenových vláskách snížila růst kořenů.

Aditiva

Plasty jsou směsi polymerů a přísad upravujících vlastnosti materiálu. Bylo prokázáno, že přídatné látky jako triklosan a bisfenol A v mikroplastech zhoršují životaschopnost a činnost organismů. 8, 9

Citace

1 Fojt, J., J. David, R. Přikryl, et al. A critical review of the overlooked challenge of determining micro-bioplastics in soil. Science of The Total Environment. 2020, 745: 140975. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140975.

2 Fei, Y., S. Huang, H. Zhang, et al. Response of soil enzyme activities and bacterial communities to the accumulation of microplastics in an acid cropped soil. Science of The Total Environment. 2020, 707: 135634. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135634.

3 Ding, L., S. Zhang, X. Wang, et al. The occurrence and distribution characteristics of microplastics in the agricultural soils of Shaanxi Province, in north-western China. Science of The Total Environment. 2020, 720: 137525. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137525.

4 Nizzetto, L., M. Futter and S. Langaas. Are Agricultural Soils Dumps for Microplastics of Urban Origin? Environmental Science & Technology. 2016, 50(20): 10777-10779. doi: 10.1021/acs.est.6b04140.

5 Ren, X., J. Tang, X. Liu and Q. Liu. Effects of microplastics on greenhouse gas emissions and the microbial community in fertilized soil. Environmental Pollution. 2020, 256: 113347. doi: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.113347.

6 Yan, Y., Z. Chen, F. Zhu, et al. Effect of Polyvinyl Chloride Microplastics on Bacterial Community and Nutrient Status in Two Agricultural Soils. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2020. doi: 10.1007/s00128-020-02900-2.

7 Bosker, T., L. J. Bouwman, N. R. Brun, et al. Microplastics accumulate on pores in seed capsule and delay germination and root growth of the terrestrial vascular plant Lepidium sativum. Chemosphere. 2019, 226: 774-781. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.03.163.

8 Browne, Mark A., Stewart J. Niven, Tamara S. Galloway, et al. Microplastic Moves Pollutants and Additives to Worms, Reducing Functions Linked to Health and Biodiversity. Current Biology. 2013, 23(23): 2388-2392. doi: 10.1016/j.cub.2013.10.012.

9 Wei, W., Q.-S. Huang, J. Sun, et al. Polyvinyl Chloride Microplastics Affect Methane Production from the Anaerobic Digestion of Waste Activated Sludge through Leaching Toxic Bisphenol-A. Environmental Science & Technology. 2019, 53(5): 2509-2517. doi: 10.1021/acs.est.8b07069.