Ze soutěže "2022  Green Ingredient" na veletrhu in-cosmetics Global přinášíme zlatou medaili pro Hydal PHA.

Toto ocenění se uděluje surovině nebo přísadě, která významně mění životní prostředí v oblasti udržitelnosti.

A co přesně je Hydal PHA?

Hydal PHA je biopolymer, který se vyrábí biotechnologicky ze dvou biozdrojů – použitých přírodních olejů nebo odpadu z výroby piva. Specifickou formou biopolymeru je P3HB. Tento biopolymer je biokompatibilní, netoxický a plně biologicky odbouratelný /je referenčním materiálem pro biologickou odbouratelnost v novém nařízení o mikroplastech/. Hydal PHA ve formě prášku o velikosti částic 1-5 mikronů je nová kosmetická složka, která:

 • Nahrazuje mikroplasty a splňuje všechny požadavky na jejich regulaci.
 • Nahrazuje stávající složky, které nesplňují požadavky udržitelnosti nebo mají potenciální bezpečnostní rizika /např. TiO2, mastek/.
 • Vytváří základ pro nové receptury, jako je polymerní matrice.
 • Je aktivní složkou vybraných výrobků – sorbent v deodorantech
 • Přísada pro potahování/zapouzdření
 • Posílení ochrany proti UV záření
 • Má velký potenciál využití v oblasti hojení/obvazování ran.
Ocenění In-cosmetics 2022

Hydal PHA je upcyklační složka. Vyrábí se z materiálů, které jsou po použití a jsou surovinou pro biotechnologické procesy. Vliv upcyklace složek na životní prostředí je kvantifikován pomocí LCA na základě principu vyloučených zdrojů. To znamená, že místo primárních přírodních materiálů se používají druhotné suroviny. Biotechnologický proces výroby biopolymerů je zároveň založen na principech Zero Waste (všechny výstupy výroby jsou recyklovány, odpadní biomasa je využívána k výrobě energie pro technologii). Používané výrobní postupy jsou plně v souladu s požadavky zelené chemie.

Ocenění In-cosmetics 2022

Naše složka je jedinečná

 • Výrobní proces – jedná se o biotechnologický proces založený na zelené chemii a výrobě bez odpadu.
 • Vstupní surovina – vstupní surovinou pro biotechnologii je produkt po použití. To nám umožňuje nahradit primární zdroje sekundárními surovinami.
 • Surovina – výstupem biotechnologie je biopolymer, který má jedinečné obecné vlastnosti /biokompatibilita, biologická rozložitelnost, netoxičnost/ a jedinečné vlastnosti jako kosmetická složka s širokým potenciálem použití.
 • Dopad na životní prostředí – 1 kg biopolymeru ušetří např. 6 kg CO2 ekv. Všechny měřené kategorie dopadů mají pozitivní dopad na životní prostředí díky zamezení zdrojů.
 • Biologická odbouratelnost – P3HB je referenční materiál pro biologickou odbouratelnost, a proto je také jedinečný svými vlastnostmi.
 • Biokompatibilita – monomer je součástí lidského metabolismu a polymer má velký potenciál v biomedicínských a kosmetických aplikacích.